น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar)
 

 

น้ำตาลทรายแดง (VACUUM PAN-หม้อปิด) 2008/09

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 14,000