ประกาศ เกี่ยวกับ เว็บ thaisugarfactory.com

 “บริษัทในกลุ่มน้ำตาลไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บ thaisugarfactory.com กรณีบริษัทในกลุ่มน้ำตาลไทยถูกแอบอ้างในเว็บดังกล่าว ทางบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายต่อไป”