กากอ้อย (Bagasse)

คุณลักษณะ

           เป็นเศษของลำดับอ้อยที่เหลือจากการหีบเอาน้ำอ้อยออกจากท่อนอ้อยแล้ว เมื่อท่อนอ้อยผ่านลูกหีบชุดแรก อาจจะมีน้ำอ้อยตกค้างเหลืออยู่ยังหีบออกไม่หมด แต่พอผ่านลูกหีบชุดที่ 3-4 ก็จะมีน้ำอ้อยตกค้างอยู่น้อยมาก หรือแทบจะไม่เหลืออยู่เลย คือเหลือแต่เส้นใยล้วนๆ

การใช้ประโยชน์

           ในอดีตใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสำหรับต้มน้ำในหม้อน้ำให้เดือดแล้ว ใช้กำลังไอน้ำสำหรับเดินเครื่องจักรไอน้ำและสำหรับกำเนิดไฟฟ้าในระยะเวลาต่อมา กากอ้อยในยุคก่อนๆ ยังมีน้ำตาลที่หีบออกไม่หมดหลงเหลืออยู่มาก และเป็นการสะดวกในการที่ป้อนกากอ้อยจากลูกหีบลูกสุดท้ายเข้าสู่เตาต้มน้ำหรือboilerได้ทันที ถึงกระนั้นก็ตามกากอ้อยก็ยังคงเหลืออยู่อีกมาก เนื่องจากหม้อน้ำใช้ไม่หมดทำให้เกิดปัญหาในการกำจัด และทำลายให้หมดไปจากบริเวณโรงงาน แม้ว่าบางโรงงานในแถบเวสต์อินดีสจะดัดแปลงไปใช้กลั่นเหล้ารัมหรือแอลกอฮอล์บ้าง กากอ้อยก็ยังคงเหลือมากมาย มีการนำกากอ้อยไปอัดเป็นแผ่นคล้ายไม้อัดและใช้ทำเยื่อกระดาษ ตลอดจนพลาสติกและสารเฟอฟิวราล (furfural) มีคุณสมบัติของกระดาษกากอ้อย คือ เก็บเสียงได้ดี และใช้ทำฝ้าเพดาน ตลอดจนใช้บุผนังห้องในบ้านหรือแม้แต่ในเรือและรถยนต์

           แต่อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะของเส้นใยหรือไฟเบอร์ที่ได้จากอ้อยก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ใช้มากนัก หรือแม้แต่โรงงานทำเยื่อกระดาษห่อของก็ยังต้องการให้กากอ้อยมีเส้นใยยาวกว่านี้ในแง่พลังงาน กากอ้อยแม้ว่าจะให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมันหรือถ่านหิน แต่ก็เป็นผลพลอยได้ที่โรงงานน้ำตาลไม่ต้องลงทุนซื้อหามาเหมือนน้ำมันปิโตรเลียม มีผู้คำนวณไว้ว่า กากอ้อยหกตันที่มีความชื้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ มีไฟเบอร์ประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำตาลเหลืออยู่ประมาณ 3เปอร์เซ็นต์ จะมีความร้อนเทียบเท่ากับน้ำมันเตาหนึ่งตัน ทั้งนี้ ถ้ากากอ้อยยิ่งมีความชื้นน้อย มีเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์สูง และมีน้ำตาลซูโครสที่เหลืออยู่สูงก็จะให้ความร้อนสูงมากยิ่งขึ้น โดยวัดค่าความร้อนออกมาเป็น L.C.V.(lower calorific value)ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2,800 ถึง 3,700 B.T.U. ต่อปอนด์

(ปรับปรุงจาก : http://www.sugarzone.in.th)

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราฟ้าประทาน

คุณลักษณะ

           ปุ๋ยอินทรีย์ตราฟ้าประทานผลิตมาจากกากที่ได้มาจากการผลิตน้ำตาล และน้ำกากส่าซึ่งผ่านกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพไปแล้ว แต่ยังคงมีค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ และอนินทรีย์สูงซึ่งมีแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ที่พืชต้องการอยู่มาก โดยเฉพาะธาตุ N,P, K ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรง เหมาะสำหรับพืชไร่ พืชสวนทุกชนิด และนอกจากนี้ข้อดีของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ฟ้าประทานอีกประการ คือ เป็นการปรับและฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมสภาพ เพราะปุ๋ยอืนทรีย์ฟ้าประทานมีค่าสารอินทรีย์ที่สูงพร้อมให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้

การใช้ประโยชน์

           ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินร่วนซุย เหมาะสำหรับพืชไร่ พืชสวนและพืชทุกชนิด เต็มเปี่ยมด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่พืชต้องการ

· อ้อย ใช้หว่านรองพื้นตอนเริ่มปลูก 400 ก.ก./ไร่
· นาข้าว ใช้หว่านรองพื้นตอนทำเทือก 300 ก.ก./ไร่
· ยางพารา / ปาล์มน้ำมัน แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฝนและปลายฝน 5 ก.ก./ตัน
· พืชผัก ใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูก ใช้ได้ทุกระยะ 300ก.ก./ไร่
· พืชไร่ ใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูก ใช้ได้ทุกระยะ 100ก.ก./ไร่
· ไม้ผล ใช้หว่านก้นหลุมก่อนปลูก ใช้หว่านรองทรงพุ่ม 5 ก.ก./ตัน/2-3 เดือน/ครั้ง
· ไม้ดอก ใช้หว่านรองก้นหลุมก่อนปลูก ใช้หว่านรอบทรงพุ่ม 5 ก.ก./หลุม หรือสัดส่วนตามอายุของพืช

กากน้ำตาล (Molasse)

คุณสมบัติ

           เป็นของเหลวสีดำที่เหนียวข้น ซึ่งไม่สามารถจะตกผลึกน้ำตาลได้อีก เป็นเนื้อของสิ่งที่ไม่ใช่น้ำตาลที่ละลายปนอยู่ในน้ำอ้อย ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลซูโครส น้ำตาลอินเวอร์ท (invert sugar) และสารเคมี เช่น ปูนขาว ซึ่งใช้ในการตกตะกอนให้น้ำอ้อยใส ส่วนประกอบของกากน้ำตาลจะปรวนแปรไม่แน่นอน แล้วแต่ว่าได้มาจากอ้อยพันธุ์ไหนและผ่านกรรมวิธีอย่างไร แต่มักจะหนีไม่พ้นน้ำตาลซูโครส น้ำตาลอินเวอร์ทกับน้ำ ปัจจุบันนี้ โรงงานน้ำตาลทันสมัย มีความสามารถในการสกัดน้ำตาลออกจากกากน้ำตาลได้มากขึ้นแต่ก็ไม่หมดเสียทีเดียว เพราะถ้าสกัดให้ออกหมดจริงจะสิ้นค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงมีน้ำตาลซูโครสบางส่วนที่สูญเสียไปกับกากน้ำตาล ซึ่งมักจะสูญเสียไปมากกว่าสูญเสียไปทางอื่น โดยทั่วๆไปจะมีซูโครสปนอยู่ในกากน้ำตาลเฉลี่ย 7.5 เปอร์เซ็นต์

การใช้ประโยชน์

           อุตสาหกรรมการผลิตเหล้าและแอลกอฮอล์ เป็นแหล่งใหญ่ที่ต้องการกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรม ผลผลิตที่ได้จากการหมักกากน้ำตาล ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ บิวธิลแอลกอฮอล์ อาซีโตน กรดซิตริก กลีเซอรอล (glycerol) และยีสต์ เอทิลแอลกอฮอล์ใช้ทำกรดอาซีติค เอธีลอีเธอร์ ฯลฯ สารประกอบอื่นที่ได้จากการหมักกากน้ำตาล ได้แก่ เอธิลอาซีเตท บิวธิลอา-ซีเตท อามีลอาซีเตท น้ำส้มสายชู และคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง นอกจากนั้นถ้านำกากน้ำตาลที่ทำให้บริสุทธิ์ไปหมักและกลั่นจะได้ เหล้ายิน (gin) ส่าเหล้าหรือยีสต์ที่ตายแล้ว เป็นผลพลอยได้ซึ่งนำไปทำอาหารสัตว์ นอกจากนี้กากน้ำตาลยังใช้ทำยีสต์สำหรับทำขนมปังและเหล้าได้ด้วย ยีสต์บางชนิดที่ให้โปรตีนสูงคือ Torulopsis utilis ก็สามารถเลี้ยงขึ้นมาได้จากกากน้ำตาล กากน้ำตาลสามารถนำมาทำกรดเป็นแลคติคได้ แม้ว่าจะทำได้น้อยมาก ในอดีตชาวปศุสัตว์ใช้กากน้ำตาลผสมลงในอาหารสัตว์ แต่ก็มีขีดจำกัด กล่าวคือ วัวตัวหนึ่งไม่ควรรับกากน้ำตาล เข้าไปเกิน 1.5 ปอนด์ สัตว์ชอบกินกากน้ำตาลคลุกกับหญ้าเพราะช่วยทำให้รสชาติดี รวมทั้งการใส่กากน้ำตาลในไซเลจ (silage)อีกด้วย มีผู้วิจัยทดลองใส่แอมโมเนียลงในกากน้ำตาล พบว่า สามารถผลิตโปรตีนได้และสัตว์สามารถกินกากน้ำตาลนี้เข้าไปและทำให้สร้างโปรตีนขึ้นในร่างกายสัตว์ได้ จึงเป็นสิ่งที่ประหลาดที่กากน้ำตาลเป็นสารคาร์โบไฮเดรต สามารถถูกสัตว์เปลี่ยนไปเป็นโปรตีนได้ผลดี ส่วนประกอบสำคัญของน้ำอ้อยอีกชนิดหนึ่งก็คือ กรดอโคนิติค ซึ่งจะผสมรวมอยู่ในกากน้ำตาล ซึ่งเราสามารถแยกได้โดยการตกตะกอนด้วยเกลือแคลเซียม กรดอโคนิติคนี้มีความสำคัญในการผลิตยางสังเคราะห์ พลาสติก เรซิน และสาร ชักเงา ประโยชน์สุดท้ายของกากน้ำตาลก็คือ การใช้ทำปุ๋ยหรือปรับคุณภาพดิน กากน้ำตาลมีส่วนประกอบของโพแทสเซียม อินทรีย์วัตถุ และธาตุรองอื่นๆ อีกมาก นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับปรับสภาพดินทราย หรือดินเลวที่ไม่มีการเกาะตัว เนื่องจากขาดอินทรีย์วัตถุอีกด้วย ประโยชน์สุดท้ายใช้ผสมกับชานอ้อยสำหรับทำถ่านใช้ในครัวเรือน

(ปรับปรุงจาก : http://www.sugarzone.in.th)