น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar)

น้ำตาลทรายแดง (VACUUM PAN-หม้อปิด) 2008/09)

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 14,000 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 94.00 Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max) 0.7 Percent
ขนาดบรรจุ 50 กก.

น้ำตาลทรายแดง OPEN PAN-หม้อเปิด) 2008/09)

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 30,000 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 87.00 Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max) 3.50 Percent
ขนาดบรรจุ 30 กก.

คุณลักษณะ

เป็นผงละเอียดหรืออาจจับกันเป็นก้อน มีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม มีความชื้นสูง ผลิตจากอ้อยธรรมชาติโดยตรง มีทั้งการเคี่ยวในกระทะเปิด หรือใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย คุณสมบัติพิเศษ คือ มีความหอมธรรมชาติ และรสของอ้อยที่เด่นกว่าน้ำตาลทรายทั่วไป

การใช้ประโยชน์

- ใช้แทนน้ำตาลทรายขาวได้ เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊ว ผลิตน้ำตาลมะพร้าว ใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมต่างๆ

- เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคน้ำตาลที่มีความหอมและรสชาติจากอ้อยที่แท้จริง

- เหมาะสำหรับเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารชีวจิต


น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

ค่าสีตั้งแต่ 1,001 ICUMSA ที่ 420nm.
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 97.00 °z
ขนาดบรรจุ แบบเทกอง

คุณลักษณะ

น้ำตาลชนิดนี้ผลิตจากอ้อยโดยตรง เป็นน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตขั้นต้นโดยกระบวนการเคี่ยวและตกผลึกน้ำตาล โดยทั่วไปมีค่าสีสูงกว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธิ์ต่ำ เป็นเกล็ดใส สีน้ำตาลเข้มอ่อนถึงเข้ม มีความชื้นปานกลาง เกล็ดน้ำตาลจะจับติดกันไม่ร่วน น้ำตาลชนิดนี้ไม่สามารถนำไปบริโภคโดยตรงได้ ต้องนำน้ำตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือทำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์


น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)

น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 80 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 99.80 Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max) 0.08 Percent
ขนาดบรรจุ 50,1 กก.

คุณลักษณะ

เป็นน้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นเกล็ดใส มีความชื้นเล็กน้อย ผลิตจากอ้อยโดยตรง แล้วเข้ากระบวนการเพื่อสกัดเอาสิ่งเจือปนในน้ำตาลดิบออก โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเรซินเป็นตัวฟอกสีให้น้ำตาลทรายขาวมีความบริสุทธิ์ โดยจะมีค่าสีประมาณ 46 – 100 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชั่นไม่น้อยกว่า99.50 ดีกรี

การใช้ประโยชน์

น้ำตาลประเภทนี้โดยทั่วไปเป็นน้ำตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความบริสุทธิ์ปานกลาง


น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 45 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 99.80 Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max) 0.08 Percent
ขนาดบรรจุ 1, 50 กก.

คุณสมบัติ

เป็นน้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าน้ำตาลทรายขาว มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวใส มีกระบวนการผลิตที่คล้ายกับการผลิตน้ำตาลทรายขาว โดยจะมีค่าสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือ มีความบริสุทธิ์สูง

การใช้ประโยชน์

นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดิ่มบำรุงกำลัง โดยเฉพาะที่ต้องการเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็นเวลานาน