บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด (Thai Karnchanaburi Power Co., Ltd)

          ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรีซึ่งเป็นบริษัทในเครือมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า