บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัด

(Thai Tha Ruea Brown Sugar Mill Co., Ltd.)

          กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดง

          TTSM มีกำลังผลิตน้ำตาลทรายแดง 1,200 ตันอ้อยต่อวัน แบ่งเป็นน้ำตาลทรายหม้อปิดและหม้อเปิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภท และมีกลุ่มลูกค้าต่างกลุ่มกัน โดยกระบวนการผลิตสามารถอธิบายได้ดังนี้

          น้ำตาลทรายแดงหม้อปิด(Brown Sugar-Vacuumed Pan)

          กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดงหม้อปิดนั้น จะมีขั้นตอนเบื้องต้นเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการผลิตน้ำตาลเบื้องต้น โดยจะเริ่มจากการรับอ้อยเข้าสู่ระบบ การเตรียมอ้อย การสกัดน้ำอ้อย การทำใสน้ำอ้อย และการต้ม น้ำอ้อยที่ผ่านการระเหยด้วยหม้อต้มจะได้เป็นน้ำเชื่อมดิบซึ่งสามารถนำไปผลิตน้ำตาลหม้อปิด หรือ น้ำตาลหม้อเปิดต่อไปโดยในการผลิตน้ำตาลหม้อปิดนั้นน้ำเชื่อมดิบ จะถูกนำไปเคี่ยวที่หม้อเคี่ยว และถูกส่งต่อไปที่หม้อปั่นศูนย์อากาศ เมื่อหมักเป็นน้ำตาลทรายแดงหม้อปิด และจะได้โมลาสเป็น by product

          น้ำตาลทรายแดงหม้อเปิด(Brown Sugar-Opened Pan หรือ Jaggery Powder)

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดงหม้อเปิด สามารถสรุปได้

การผลิตน้ำตาลทรายแดงหม้อเปิดจะเริ่มจากการนำน้ำเชื่อมดิบจากหม้อต้ม มาผสมกับน้ำเชื่อมที่ได้จากการละลายน้ำตาล A กับน้ำร้อนเพื่อเพิ่มความหวาน โดยผ่านขั้นตอนการเคี่ยวในหม้อเคี่ยว จากนั้นจึงนำไปกวนในรางจนกระทั่งน้ำตาลขึ้นเป็นผง แล้วจึงนำไปเข้าห้องเย็นซึ่งจะทำให้ความชื้นและความร้อนลดลง จากนั้นจึงนำมาพักน้ำตาลก่อนการบรรจุเพื่อจำหน่ายต่อไป