บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด (Thai Udonthani Power Co., Ltd.)

          ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีซึ่งเป็นบริษัทในเครือมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า