บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด (Thai Udonthani Sugar Mill Co., Ltd.)

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ